Авторські права на текст програми етика 5 6

Згідно з пунктом , без спеціального письмового дозволу Google Ви не можете передавати свої права (чи надавати субліцензію) на використання Програмного забезпечення, надавати заставне право на використання Вами Програмного забезпечення чи в інший спосіб передавати будь-яку частину своїх прав на використання Програмного забезпечення.

(б) Субліцензіат гарантує, що ПЗ Adobe розповсюджується серед дистриб’юторів Субліцензіата від імені Субліцензіата та його постачальників відповідно до діючої ліцензійної угоди кінцевого користувача, що містить такі умови для захисту Adobe, як Умови Adobe.

(a) Flash Player, версія , створено лише як плагін для веб-переглядача. Субліцензіат може модифікувати чи розповсюджувати це ПЗ Adobe лише для використання як плагін для веб-переглядача з метою відтворення вмісту на веб-сторінці. Наприклад, Субліцензіат не може модифікувати це ПЗ Adobe для взаємодії з програмами, які працюють не у веб-переглядачі (наприклад, автономні програми, віджети, користувацький інтерфейс пристрою).

"Функції захисту вмісту" – це аспекти ПЗ Adobe, призначені для забезпечення відповідності з Правилами відповідності та стійкості, які запобігають відтворенню, копіюванню, модифікації, перерозподілу чи іншим діям стосовно цифрового вмісту, розповсюдженого для використання користувачами ПЗ Adobe, якщо на такі дії не отримано дозволу від власників або ліцензованих дистриб’юторів цього цифрового вмісту.

67. Оновлення. Субліцензіат не перешкоджатиме намірам Google чи Adobe оновити ПЗ Adobe в усіх продуктах Субліцензіата, що включають ПЗ Adobe та постачаються в комплекті з програмним забезпеченням Google (тут – "Продукти Субліцензіата").

Якщо Google пропонує переклад англомовної версії Умов, Ви погоджуєтеся з тим, що такий переклад надається лише для зручності, а Ваші відносини з Google регулюватимуться англомовною версією Умов.

Ви погоджуєтесь, що Google може надсилати повідомлення, зокрема стосовно змінення Умов, електронною поштою, звичайною поштою або шляхом публікацій у межах Послуг.

Якщо інше не було узгоджено в письмовій формі з Google, жодна з цих Умов не дає Вам права використовувати фірмові назви, торговельні марки, знаки обслуговування, логотипи, імена доменів та інші чіткі ознаки фірмової символіки Google.

. Працівник зобов''язується виконувати роботу на посаді Директора з підпорядкуванням Статуту, Правилам внутрішнього трудового розпорядку та іншим локальним актам Товариства, а Товариство зобов''язується надати Працівнику роботу за обумовленою даним договором трудовою функцією та виплачувати Працівникові заробітну плату, преміальні й інші додаткові платежі та гарантії, а також забезпечувати умови праці, передбачені трудовим законодавством України, даним договором і внутрішніми документами Товариства. . Місце роботи Працівника: м. Київ, Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________________». . Робота за даним договором є для Працівника основною.

Іноді під час користування Послугами Ви можете (внаслідок використання Послуг або в зв’язку з цим) скористатися послугою, завантажити елемент програмного забезпечення чи придбати продукти, надані іншими особами або компаніями. Ваше використання таких послуг, програмного забезпечення чи продуктів може бути предметом окремої угоди з відповідною компанією чи особою. У такому разі Умови не впливатимуть на Ваші правові відносини з такими компаніями чи особами.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.