Реферат по міжнародному праву

Оформлення посилань По тексту курсової роботи повинні бути посилання або виноски на використані джерела, не менше однієї на 7-7,5 сторінки. При використанні посилань, в квадратних дужках вказується номер джерела в списку, додатково може вказуватися номер сторінки або їх діапазон, з яких було взято матеріал. Наприклад [6, ] джерело в списку шостий, інформація взята зі сторінки 85 цього джерела. При використанні виноски по тексту вказується номер, а внизу сторінки під цим номером розшифровується джерело.

Список використаних джерел може включати наукові роботи, статті, дисертації, періодичні та інтернет видання, підручники, закони і законопроекти оформлятися в алфавітному порядку і включати не менше 65 найменувань.

Замовити магістерську > > Замовити дипломну > > Замовити бакалаврську > > Замовити курсову > > Замовити контрольну > > Замовити лабораторну > > Замовити звіт > > Замовити реферат > > Замовити есе > > Замовити бізнес-план > >

Нумерація сторінок курсової починається з другого листа, на якому зазвичай оформляється зміст роботи, план і вказується зверху справа.

Структура курсової роботи План, зміст Вступ Кілька глав або розділів і підрозділів Висновки Список використаних джерел Додатки які не входять до загального обсягу курсової роботи.

Вступ має бути не менше однієї повної сторінки, в ньому описують актуальність роботи, вивченість теми у вітчизняній та зарубіжній науці, об 8767 єкт і предмет дослідження, постановка цілей та завдань, методологію, короткий опис структури і її зміст.

Тема починається з нового аркуша і закінчується короткими висновками. Обсяг кожного розділу повинен бути приблизно однаковим.

Унікальність курсової роботи Одне з нових вимог, які починають практикувати навчальні заклади, це контроль наявності плагіату і визначення допустимого рівня в процентному співвідношенні унікальності роботи, тому використання матеріалу в чистому вигляді, навіть з посиланнями на першоджерела, при наявності таких вимог, вважаються неприйнятними і потребують авторської правки.

Титульний лист це перший лист курсової роботи, він не нумерується. На ньому вказують назву навчального закладу, вид роботи, назву кафедри або дисципліни, тема, курс, дані автора і його викладача, рік написання роботи і місто навчального закладу, для якого вона виконується.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.