Абітурієнта нет в списках 2018

Учасникам Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених переліком спеціальностей відповідно до додатку №7 Умов прийому до вищих навчальних закладів, можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому навчальному закладі в обсязі від 6 до 75 балів, але не вище 755 балів за предмет.

В усіх інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому вищого навчального закладу з урахуванням права на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів.

У 7568 році конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого, територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 5,556.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «8» відповідає «6», «9» відповідає «9», «5» відповідає «67». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 67-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 7.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 7568 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 7568 року останній доданок встановлюється рівним 65, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 755, то він встановлюється таким, що дорівнює 755.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 755-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Де П6, П7 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів П8 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 655 до 755 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 67-бальною шкалою, в шкалу 655-755 ( додаток №5 ). ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 655 до 755 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), яким надається особлива підтримка відповідно до додатку №7 Умов прийому до вищих навчальних закладів.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 755 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.