Допомога по безробіттю реферат

Тимчасову непрацездатність у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, як підставу для відмови в наданні допомоги, у цій статті не наведено. Тому в разі тимчасової непрацездатності застрахованої особи, яка працює на умовах неповного робочого часу в період відпустки по догляду за дитиною, листок непрацездатності оплачують на загальних підставах.

Ліквідація підприємства з правонаступником не дає роботодавцеві права звільняти зазначених вище жінок за власною ініціативою. У разі повної ліквідації підприємства жінок, які доглядають за дитиною віком до трьох років, може бути звільнено лише за умови їхнього обов’язкового працевлаштування на інше підприємство. Тобто звільнення може бути проведене відповідно до п. 5 ст. 86 КЗпП – у зв’язку з переведенням працівника за його згодою на інше підприємство. Обов’язок щодо праце­влаштування покладається на керівника, з яким така жінка перебуває в трудових відносинах.

Систематичне невиконання працівником без поважних причин обов&rsquo язків, покладених на нього трудовим договором або ПВТР, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 8 ст. 95 КЗпП)

Відповідь: ні, допомога зупиняється. Поновлення можливе при умові письмового звернення з заявою не пізніше 6-ти місяців з дати припинення

Якщо особа, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, виявила бажання працювати на умовах неповного робочого часу не перериваючи відпустки, а її посада буде зайнята іншим працівником, з яким укладено строковий трудовий договір на період цієї відпустки, адміністрація підприємства не має права звільняти цього працівника. Водночас за згодою керівництва особа, яка доглядає за дитиною віком до трьох років, може виконувати роботу за іншою вільною посадою з урахуванням кваліфікаційних вимог за цією посадою.

Якщо з поданих документів видно, що працівник переводився на іншу постійну роботу у тій самій організації, про це також вноситься відповідний запис.

Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на сайті, дозволяється лише за умови отримання письмової згоди редакції часопису «Незалежний АУДИТОР».

До оформлення дубліката необхідно переконатися, що особа, яка заявила про втрату трудової книжки, дійсно працювала в організації. Зробити це дуже легко у разі, якщо в організації ведеться алфавітна картотека (або алфавітна книга).

Якщо при оформленні особи на роботу з’ясовано, що вона втратила трудову книжку, кадровик має лише роз’яснити особі порядок оформлення дубліката і порадити їй звернутися до попереднього роботодавця.

Власник зобов’язаний за заявою жінки надати їй щорічну відпустку безпосередньо перед відпусткою у зв’язку із вагітністю та пологами або після неї незалежно від тривалості її роботи впродовж поточного робочого року (ст. 685 КЗпП і ст. 65 Закону «Про відпустки»).

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.