Аналіз літературного читання савченко

Термін подання документів – необмежений, проте заявки потрібно подавати щонайменше за 5 місяці до початку навчання чи стажування. Зі списком університетів-учасників можна ознайомитися  тут .

Тематичне наповнення атестаційної роботи вчитель здійснює за навчальною програмою курсу з 6-го по 9-й клас, при цьому важливо узгодити тестові завдання за темами та врівноважити за ступенем складності. Зміст окремих завдань варто спрямувати на формування (ціннісний компонент) мотиваційної сфери (визначення потреб, мотивів, намірів, цілей, прагнень) соціальних цінностей (почуття патріотизму, національної самосвідомості) особистісних цінностей (гуманність, працелюбність, чесність, правдивість тощо) соціальної поведінки громадянської позиції, інших моральних якостей особистості, її поглядів, переконань, життєвих пріоритетів.

На уроках історії закладаються підвалини історичних уявлень майбутніх громадян про давнє минуле власне українського народу, його мови, культури, ментальних рис характеру, державно-політичного життя, як невід&rsquo ємної складової формування європейської цивілізації. Тут учні мають отримати базові наукові знання, що слугуватимуть фундаментом формування їх історичної свідомості, патріотизму. Український патріотизм &ndash явище, яке відображає все незаперечно цінне в історії української державності, визнає природну закономірність довготривалого історичного розвитку української нації, народу аж до створення своєї державності.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет виступив партнером регіонального дослідницько-пошукового проекту «Матеріальна культура німецького населення півдня Бессарабії». Організатором проекту стала громадська організація «Ізмаїльське німецьке культурне товариство «Німецький будинок», яку очолює Таран І.І. Проект фінансується Федеральним міністерством внутрішніх справ Німеччини через Благодійний фонд «Товариство розвитку».

На виконання завдання державної підсумкової атестації із зарубіжної  літератури відводиться 95 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

Контрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п''ятниці, а також днів перед і після святкових.

Учитель має продумати систему роботи над формуванням національно-патріотичної вихованості учнів упродовж вивчення поетичних, прозових і драматичних творів художньої літератури.

Дізанова . Рушник у сімейній обрядовості етносів українського Придунав’я // Историко-культурное наследие Причерноморья: изучение и использование в образовании и туризме. – IV Международная научно-практическая конференция (Ялта, 75-76 апреля 7568 г.). – Ялта, 7568.

. Чорна   Дворянство Півдня України (друга половина Х V ІІІ – 6967 р.) : Монографія. – Ізмаїл: СМИЛ, 7565. – 889 с. . Циганенко

Формуючи культуру спілкування, доцільно збагачувати мовлення молодших школярів українськими формами звертання та формулами мовленнєвого етикету, пробуджувати інтерес до походження цих формул, показувати їх зв&rsquo язок із національними традиціями і звичаями українців.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.