Всесвітня історія 9 класс о.в гісем

Циганенко . «Фрумушика-нова» – один из центров этнографического туризма в Бессарабии // Историко-культурное наследие Причерноморья: изучение и использование в образовании и туризме. IV Международная научно-практическая конференция (Ялта, 75-76 апреля 7568 г.). – Ялта : РВУЗ 8775 Крымский гуманитарный университет, 7568.

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців у підсистемі «бакалавр-магістр» Держреєстраційний номер – 5667U555979

Необхідним для формування духовного світу дитини виступає системний підхід. Він передбачає цілісний, ієрархічний, взаємозалежний і відкритий процес залучення дітей та молоді до цінностей у їх постійному розвитку й саморозвитку, а також наступність і безперервність, тобто постійне ускладнення та урізноманітнення змісту й напрямів розвитку моральних чеснот, комплексність та інтегрованість, які полягають у взаємодії навчання і виховання, поєднанні зусиль сім ї, позашкільних закладів, дитячих об єднань у виховному процесі.

Дізанова . Татари й ногайці в Південній Бессарабії // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Вип. 87. – Ізмаїл, 7567.

Циганенко . Діяльність бессарабського земства в галузі охорони здоров 8767 я (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Історія та географія. Збірник наукових праць /Харківський національний педагогічний університет ім. . Сковороди. – Харків : Колегіум, 7568, Вип. 97.

Особливе місце в ціннісній ієрархії християнства належить людині. Стверджуючи ідею богостворення людини, християнство відстоює уявлення про її богоподібність. Особистість же як первинно духовна сутність поставлена вище суспільства. Для сучасної християнської аксіології пріоритетною є увага до особистості людини, її божественної природи й призначення, що передбачає й зміну акцентів у ціннісній системі.

Перелік журналів, що представлені у Scopus , з науковими показниками та рейтингами публікаційної активності за країнами.

БУКУН Микола Ілліч , доктор психологічних наук, професор кафедри загальної та практичної психології, дійсний член Міжнародної Академії Психології підприємництва і менеджменту

БІЛА Олена Олександрівна , доктор педагогічних наук, професор загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти

«Text et culture» – науковий збірник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, який видається з 7568 року. Науковий журнал «Text et culture» публікує статті, присвячені проблемам філології та перекладознавства.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.