Збірник задач з фізики 8 класс ненашев

Історія України &ndash це не тільки події, а й історичні постаті. На прикладах життя, діяльності і боротьби за державу українських князів, козацтва, видатних гетьманів , І.Мазепи, всього українського народу та його видатних представників &ndash , , іхновського, , , та багатьох інших, вчитель має продемонструвати національну гідність нашого народу, його прагнення мати власну державу.

Для класів з поглибленим вивченням географії пропонується додати до атестаційної роботи ще два завдання: одне – практичного спрямування, а друге – теоретичного, творчого характеру.

Для класів з поглибленим вивченням математики пропонується додати четверту частину роботи. Її рекомендується скласти із 8 завдань, що відповідають програмі поглибленого вивчення математики.

8) завдання на читання та розуміння тексту (до тексту додаються групи завдань,  які потребують вибір однієї правильної відповіді та яким перевіряється розуміння тексту, його змісту, побудови (композиції), або  завдання, яке передбачає написання власного висловлення.

Атестаційна робота складається із завдань різних рівнів складності: завдань на відтворення знань (уміння розпізнавати типові біологічні об’єкти, процеси, явища давати визначення основних біологічних понять користуватися біологічними термінами і поняттями тощо) і завдань на застосування знань (уміння описувати, характеризувати, порівнювати біологічні об’єкти, явища, процеси описувати і пояснювати результати експерименту, дані таблиць, графіків встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, узагальнювати, робити висновки використовувати знання у практичній діяльності), які складають приблизно 55% від загальної кількості завдань атестаційної роботи.  

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді відбувається на уроках з фізичної культури під час вивчення інваріантного модуля Теоретико-методичні знання у таких темах, як відродження Олімпійських ігор сучасності, основні цінності олімпізму, визначні спортивні досягнення олімпійців, Олімпійська Україна, Параолімпійський рух на сучасному етапі, олімпійська філософія та здоровий спосіб життя тощо.

У 6-му класі слід звернути увагу на розповіді про відомих сучасних українських співаків (Руслана, Олег Скрипка, Славко Вакарчук) на особливості відпочинку у Карпатах і на Півдні України на тему місто: Київ, вулиця Грушевського, Європейська площа, Володимирська Гірка, легенда про заснування м. Києва, карта столиці України.

Крім того, важливо акцентувати увагу на ролі України в житті і творчості митців зарубіжної літератури: , , іцкевича, , Шолом-Алейхема, О. Бальзака, іджа тощо. Вчитель має показати учням особливості втілення української теми в їхніх творах. Інформувати про літературні музеї України та інших країн, здобутки українських письменників та перекладачів творів зарубіжних авторів, багатство української мови й літератури на тлі світової культури. При цьому ефективною буде дослідницька робота учнів, використання методу проектів.

Завдання для ДПА мають бути зорієнтовані на визначення рівня навчальних досягнень учнів, які включають основні питання програми.

Завдання 75 передбачає написання розгорнутої відповіді на запропоноване запитання. Учні повинні надати  вичерпну відповідь, сформулювати і прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, позицію автора, зазначити, чи погоджується вони з такою позицією, й аргументувати свою думку. Виконуючи завдання, вони мають надати вичерпну відповідь на запитання, але уникати розлогих вступів, переказування тексту твору чи детальної характеристики героїв. Обсяг відповіді 655-755 слів.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.