Домашні завдання 7 класс фізика генденштейн

Метод проектів є однією з технологій, яка забезпечує особистісно-орієнтований напрямок навчання та виховання, так як він практично вбирає в себе також інші сучасні технології, наприклад таки як навчання у співробітництві.

Звернемося до основних підходів використання метода проектів при навчанні іноземним мовам. Їх можна поділити на дві категорії. До першої ми віднесемо розробку проектів, не пов&rsquo язаних з матеріалом підручника: учні знайомляться з містом, місцевістю, у який вони мешкають, для того, щоб розповісти про це своїм зарубіжним одноліткам, таким чином залучаючись до середовища соціального, розробляючи прагматичні проекти. Друга категорія &ndash це дослідницькі проекти, розробка яких здійснюється паралельно з вивченням певної теми підручника.

7. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про порядок прийому учнів до загальноосвітніх навчально-виховних закладів на конкурсній основі, затверджену наказом Міністерства освіти України від №786 та зареєстровану в Міністерстві юстиції України за № 689/898.

Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 6-го класу спеціалізованої школи (школи-інтернату), крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

Проектна робота &ndash вид роботи (переважно в групах), метою якої є підготовка кінцевого продукту англійською мовою &ndash альбому, подання інформації тощо. Мета цього виду роботи &ndash дати учню можливість виконати незалежну роботу, побудовану на знанні мови та уміннях і навичках, здобутих упродовж певного періоду вивчення теми. Проектні роботи ідеальні для різнорівневих груп, оскільки кожне завдання може бути виконане учнями, що мають різний рівень підготовки. У процесі проектної діяльності учні реально спілкуються між собою і з навколишнім світом англійською мовою.

Багато вчителів намагаються створити в класі ситуації, найбільш наближені до дійсності, які сприяють застосуванню учнями знань, здобутих у процесі навчання. Робота над проектом &ndash це в першу чергу самостійна робота учня над вирішенням проблеми, яка вимагає уміння поставити проблему, намітити способи її вирішення, спланувати роботу, підібрати необхідний матеріал і таке інше.

. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

Адміністрація ліцею, колегіуму самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох з урахуванням співбесіди (додаток 6).

. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 85 учнів.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.