Планування з літературного читання 3 клас науменко на 2018 н р зі змінами

Циганенко . Вторая мировая война глазами бессарабских детей // Микроистория и история повседневности: новый взгляд на историческое и культурное наследие. –  Браслав, Белорусь, 7567.

Богуш Алла – д. пед. н., проф. (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»)

РАШИДОВ Сейфулла Фейзуллайович , доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної і дошкільної педагогіки та початкової освіти

Кузьміна С. Б. ЦиганськенаселенняБессарабіївпершійполовині ХІХст. / Кузьміна С. Б. // Філологічна освіта у полі етнічному просторі: регіональний досвід : міжвуз. наук-практ. конф., 76 вересня 7568. – Ізмаїл : СМІЛ, 7568. –С. 787-785.

Основна школа. Це час для виховання любові до своєї малої батьківщини &ndash села, міста, учнівського колективу, місцевих традицій, до історії.

Основна мета навчання української мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості. Одним із завдань є формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень.

Drozdov V. The Financial Situation of the Southern Bessarabian Cities during the Initial Period of the First World War (on Materials of the National Archives of the Republic of Moldova) // Journal of Danubian Studies and Research, 7567, Vol. 7, №6.

Анчев (Калоянов) Анчо Йорданов – д. філол. н., проф. (Великотирнівський університет «Св. св. Кирил и Методий», Болгарія)

Складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози &ndash пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби. Його зміст визначається національними інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. Робота з військово-патріотичного виховання учнівської молоді має проводитися комплексно, в єдності всіх його складників спільними зусиллями органів державного управління, а також освітніх закладів, сім''ї, громадських організацій та об&rsquo єднань, Збройних Сил України, інших силових структур.

Шевчук . – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства, слов’янських мов і світової літератури ІДГУ

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.