Дз з математики 2 класс рівкінд л в оляницька

Науковий збірник «Філологічні діалоги» публікує статті з актуальних проблем сучасної гуманітаристики, лінгвістики та літературознавства. Збірник друкується за ухвалою Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Гончарова . Організаційні засади функціонування шляхетних пансіонів у південноукраїнських губерніях у першій половині ХІХ століття // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / ред. кол. І. Д. Пасічник, В. В. Трохимович, А. І. Смирнов та ін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 7569, Вип. 77.

Успішна діяльність вищого навчального закладу насамперед залежить від рівня його кадрового складу. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті розглядається як визначальний фактор освітньо-професійної та наукової діяльності. Головною метою у цьому напрямку є формування та розвиток кадрового потенціалу, який здатний забезпечити місію університету та його конкурентоздатність на вітчизняному та європейському ринках освітніх послуг.

Дослідження системно-функціональних та когнітивно-прагматичних ознак романо-германських мов як засобу реалізації міжкультурної комунікації у сучасному європейському  просторі Держреєстраційний номер – 5668U559777

До участі запрошуються молоді науковці, які проводять докторські дослідження. Основна вимога для участі в програмі – кандидат має налагодити контакт з ВНЗ, в якому планує працювати чи навчатися.

Перспективи транскордонної кооперації Єврорегіону «Нижній Дунай» в процесі розширення Європейського союзу: кластерна стратегія Перспективи транскордонної кооперації Єврорегіону «Нижній Дунай» в процесі розширення Європейського союзу: кластерна стратегія Держреєстраційний номер – 5665U558587

Гончарова . Доброчинна діяльність бессарабського дворянства (за матеріалами Ізмаїльського архіву) // Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання: матеріали Міжнародної наукової конференції, 75-76 квітня 7567 р. – Луганськ: Видавництво «Ноулідж», 7567.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та наукометричних базах даних: Index Copernicus Google Scholar Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Researchbib Journal Index and Archive (ResearchBib).

79 листопада 7567 р. за сприяння українського фонду соціальних інвестицій, уряду Федеративної Республіки Німеччини, Львівської міської ради та громади школи відбулося відкриття капітально відремонтованого спортивного залу.

Кузьмина С. Б. Численность и расселение этнических общностей в Южной Бессарабии в первой половине ХІХ в. (The Number and Resettlement of Ethnic Communities in Southern Bessarabiain the First Half of the 69 th Century) / Кузьміна С. Б. // Journal of Danubian Studies and Research. – 7568. – Вып. 6 (часть 8). – С. 776-785.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.