Знту списки вступників 2018

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 755 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «8» відповідає «6», «9» відповідає «9», «5» відповідає «67». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 67-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 7.

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 655 до 755 балів. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на обов''язкове (для інтернет-ресурсів &ndash прямого гіперпосилання, відкритого для пошукових систем).

Де П6, П7 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів П8 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 655 до 755 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 67-бальною шкалою, в шкалу 655-755 ( додаток №5 ). ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 655 до 755 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), яким надається особлива підтримка відповідно до додатку №7 Умов прийому до вищих навчальних закладів.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених переліком спеціальностей відповідно до додатку №7 Умов прийому до вищих навчальних закладів, можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому навчальному закладі в обсязі від 6 до 75 балів, але не вище 755 балів за предмет.

У 7568 році конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого, територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 5,556.

Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.