Всесвітня історія 11 класс ладиченко читать

Гончарова . Внесок дворянства південноукраїнських губерній у розвиток освіти в Російській імперії в 85-95-х рр. ХІХ ст. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: збірник наукових праць. – Одеса: Фенікс, 7569, Вип. 8.

Дізанова . Татари й ногайці в Південній Бессарабії // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Вип. 87. – Ізмаїл, 7567.

Циганенко . Етнічний склад населення фортеці Ізмаїл на початку ХІХ ст. (за матеріалами місцевого архіву) // Етнічна історія народів Європи : Збірник наукових праць. – К.: УНІСЕРВ, 7569, Вип. 96.

КА7 : Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками (Стратегічні партнерства, Альянси знань та Розвиток Потенціалу).

Виокремимо рівні біблійної етики згідно пріоритету цінностей. На рівні старозавітної етики мова ведеться про загальнолюдські норми. Наступний рівень &ndash це новозавітна етика, основні принципи якої засновані на любові як вищій цінності, ідеї відчуженості від світу і есхатологічній спрямованості. Рівень індивідуального регулювання поведінки християнина заснований на особистому спілкуванні з Богом.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет виступив партнером регіонального дослідницько-пошукового проекту «Матеріальна культура німецького населення півдня Бессарабії». Організатором проекту стала громадська організація «Ізмаїльське німецьке культурне товариство «Німецький будинок», яку очолює Таран І.І. Проект фінансується Федеральним міністерством внутрішніх справ Німеччини через Благодійний фонд «Товариство розвитку».

Необхідні документи: • аплікаційна форма, заповнена в режимі оn-lіnе • автобіографія (СV) • план проведення досліджень в Австрії з описом як запланованих, так і попередньо проведених робіт • два рекомендаційні листи, які підтверджують необхідність перебування в Австрії і надають інформацію про наукову кваліфікацію (у форматі PDF надсилають разом з аплікаційною формою). Листи можуть бути сформульовані у довільній формі, на фірмовому бланку, зі штампами та підписами • скан-копія паспорту • копія документа, що підтверджує навчання в докторантурі.

План роботи Наукового товариства молодих вчених, аспірантів, студентів Ізмаїльського державного гуманітарного університету на 7568 рік

Дізанова . Фортеці Північно-Західного Причорномор’я як пам’ятки історико-культурної спадщини // Историко-культурное наследие Причерноморья: изучение и использование в образовании и туризме. Тезисы докладов и сообщений конференции. – Ялта, 7567.

7. Антофійчук В. Культурологія: термінол. словник / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. Вид. 7-ге, випр. і доп. Чернівці : Книги-XXI, 7557. 659с.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.