Всесвітня історія 10 класс полянський гдз

Дорошева . «Усна історія» у дослідження повоєнного життя населення Півдня України // ІІІ Дунайські наукові читання: Голод 6996-6997 рр. : історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти. – Ізмаїл, РВВ ІДГУ, 7567.

Вивчення християнських цінностей, характеру і специфіки їхнього функціонування у різних сферах життєдіяльності людини дає можливість конкретизувати проблему духовного розвитку, глибше зрозуміти особливості національного характеру і менталітету, специфіку світоглядної ситуації у сучасній Україні. Аналіз ціннісної сфери християнства відкриває шляхи подолання чи мінімізації міжконфесійних та міжцерковних протистоянь.

Наукова періодика України у дзеркалі Web of Science. (стаття І.,  Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Thomson Reuters) http:///cgi-bin/jrnlst/?PC=H.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет виступив партнером регіонального дослідницько-пошукового проекту «Матеріальна культура німецького населення півдня Бессарабії». Організатором проекту стала громадська організація «Ізмаїльське німецьке культурне товариство «Німецький будинок», яку очолює Таран І.І. Проект фінансується Федеральним міністерством внутрішніх справ Німеччини через Благодійний фонд «Товариство розвитку».

Науковий збірник «Філологічні діалоги» публікує статті з актуальних проблем сучасної гуманітаристики, лінгвістики та літературознавства. Збірник друкується за ухвалою Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Зразки документів для вступу до НСКУ Зразки документів для вступу до НСКУ Заява на вступ до НСКУ Анкета Облікова картка Відомість про сплату  членських внесків Відомість про сплату вступних внесків

КІЧУК Ярослав Валерійович , доктор педагогічних наук, професор, ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету

585 Філологія (мета – підготовка кадрів вищої кваліфікації у галузі філологічних наук, спроможних здійснювати науково-дослідницьку діяльність, аналітичну роботу, наукове консультування у сфері науки, освіти, культури, державного управління та діяльності недержавних організацій, приймати участь в міжнародних дослідницьких проектах, викладати філологічні дисципліни на високому сучасному рівні в університетах України та світу).

«Філологічні діалоги» – науковий часопис Ізмаїльського державного гуманітарного університету видається з 7567 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №77565-67965Р від р.

Необхідні документи: • аплікаційна форма, заповнена в режимі оn-lіnе • автобіографія (СV) • план проведення досліджень в Австрії з описом як запланованих, так і попередньо проведених робіт • два рекомендаційні листи, які підтверджують необхідність перебування в Австрії і надають інформацію про наукову кваліфікацію (у форматі PDF надсилають разом з аплікаційною формою). Листи можуть бути сформульовані у довільній формі, на фірмовому бланку, зі штампами та підписами • скан-копія паспорту • копія документа, що підтверджує навчання в докторантурі.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.