Розв язки до лабораторних робіт з фізики 10 клас автори божинова капл

Тематичне наповнення атестаційної роботи вчитель здійснює за навчальною програмою курсу з 6-го по 9-й клас, при цьому важливо узгодити тестові завдання за темами та врівноважити за ступенем складності. Зміст окремих завдань варто спрямувати на формування (ціннісний компонент) мотиваційної сфери (визначення потреб, мотивів, намірів, цілей, прагнень) соціальних цінностей (почуття патріотизму, національної самосвідомості) особистісних цінностей (гуманність, працелюбність, чесність, правдивість тощо) соціальної поведінки громадянської позиції, інших моральних якостей особистості, її поглядів, переконань, життєвих пріоритетів.

Організація та супровід ділових заходів — важлива частина роботи секретаря, а ведення та оформлення протоколів — одна з обов’язкових секретарських діловодних функцій, яку необхідно передбачити в посадовій інструкції секретаря

Виконання завдання відкритої форми у вигляді твору-роздуму оці-нюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми по-силання на літературні тексти, уміння їх аналізувати та інтерпретува¬ти логічна послідовність викладу думок (наявність тези, аргументів, висновку) чітка побудова (наявність вступу, основної частини, висновків) структурна цілісність, переконливість наведених аргументів в основній частині твору, точність, зрозумілість думки образне мислення.

Після прочитання всього тексту читає перше речення,  учні уважно слухають. Далі це речення диктується для запису частинами, як правило, один раз. Після того, як учні запишуть речення, учитель читає його повністю з метою перевірки. Таким чином диктується кожне речення тексту.

Тексти диктантів та переказів рекомендуємо обирати з художніх творів класичної  та сучасної літератури, що мають стосуватися питань природи рідного краю, історії, звичаїв і традицій, духовної культури й мистецтва народів, які мешкають на теренах України та світу.

Учитель обов’язково вказує місце  поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту він читає його ще раз, роблячи більш тривалі паузи  між реченнями  і   надаючи  змогу учням ретельно перевірити написане й виправити допущені помилки.

В окремих текстах можлива варіативність пунктуаційних знаків, що допускається правилами пунктуації, в звязку зі збереженням авторської пунктуації.

Завдання мають бути побудовані таким чином, щоб учні змогли продемонструвати вміння розуміти та інтерпретувати художній текст, визначати родову й жанрову специфіку та стильову своєрідність художнього твору, багатство його ідейно-художнього змісту та особливості поетики, сприйняття конкретного твору в літературно-мистецькому контексті епохи, у зв’язках із літературною традицією України і світу.

виконанням працівниками організації виданих наказів та розпоряджень, а також за додержанням термінів виконання вказівок і доручень керівника організації, що взяті на контроль

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз! Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки кадровика, форми, зразки та бланки кадрових документів без обмежень.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.