Державний класифікатор будівель та споруд дк 018-2006 doc

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років. Для заступника директора НРЦ - вища педагогічна (корекційна, дефектологічна) освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

Здійснює зв''язок з громадськістю, координує роботу з батьками (особами, які їх замінюють). Використовує в роботі комп&rsquo ютерну техніку і програмне забезпечення для створення, зберігання й обробки інформації.

Здійснює керівництво окремими ділянками діяльності філії вищого навчального закладу. Вносить пропозиції до проектів організаційної структури і штатного розпису, підпорядкованих йому підрозділів. Розробляє проекти наказів і розпоряджень з питань, віднесених до його компетенції. За дорученням керівника філіалу представляє її у державних та інших органах управління, та органах місцевого самоврядування.

Крім цього, у кваліфікаційній характеристиці посади педагогічного, науково-педагогічного працівника мають бути відображені його компетентності. При цьому під компетентністю розуміється якість дій працівника, що забезпечують адекватне та ефективне вирішення професійно важливих предметних завдань, що мають проблемний характер, а також готовність нести відповідальність за свої дії. До головних складових компетентності педагогічних працівників відносять: професійну, комунікативну, інноваційну, правову.

Таку вартісну планку для цілей бухобліку підприємство встановлює зазвичай у наказі про облікову політику ( див. лист Мінфіну України від р. № 86-89555-65-5/77798 ). У цьому роз&rsquo ясненні зазначено, що повноваження власника (власників) підприємства встановлювати облікову політику реалізується через визначення в розпорядчому документі переліку методів оцінки, обліку та процедур, щодо яких нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант.

Завдання та обов''язки. Здійснює керівництво діяльністю навчального закладу у відповідності до законів та нормативно-правових актів України.

Організовує розробку й облік виконання аспірантами індивідуальних навчальних планів, складає звіти про роботу аспірантури, надає необхідні відомості, що стосуються підготовки наукових і науково-педагогічних працівників, вченій (науково-технічній) раді вищого навчального закладу, наукової установи. Оформляє документи щодо прикріплення здобувачів для здачі кандидатських іспитів і підготовки дисертацій на отримання наукового ступеня кандидата наук. Консультує аспірантів і здобувачів з питань їхніх прав і обов''язків, діючих правил і порядку оформлення дисертаційних робіт.

До земельних поліпшень належать матеріальні об&rsquo єкти, розташовані в межах земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення, а також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо).

Таке визначення наведено в п. 9 П(С)БО 7. Окрім нього, там також зазначено: якщо один об&rsquo єкт основних засобів складається із частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації) , то кожна із цих частин може визнаватися в бухобліку як окремий об&rsquo єкт основних засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше 7 років.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.